fbpx

Site Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door: 

mokeg s.à.r.l. (hierna genoemd mokeg)

Op der Haart 28
9999 Wemperhardt
Luxembourg

en is bedoeld om een overzicht te geven van de commerciële activiteiten van mokeg s.à.r.l., onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, alsmede om onze producten online aan onze klanten aan te bieden. Gelieve de onderstaande voorwaarden aandachtig te lezen alvorens de mokeg site te gebruiken. Door gebruik te maken van de website aanvaardt u de onderstaande voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden, gelieve de website niet te gebruiken. 

Inhoud

Hoewel wij streven naar een 100% foutloze site, garanderen wij niet dat de inhoud juist of volledig is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie en productspecificaties. De inhoud van deze website is echter onderhevig aan frequente wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Daarom staat mokeg niet in voor de juiste en actuele status van deze inhoud. 

De bezoekers van deze website aanvaarden dat mokeg geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud van de website en elk commercieel of niet-commercieel gebruik dat ervan gemaakt wordt. 

Copyright

U mag het digitale materiaal dat u op deze website aantreft uitsluitend downloaden voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u akkoord gaat met de mededelingen, voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst en dat u alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsvermeldingen respecteert. U mag de inhoud van deze website, met inbegrip van de tekst, afbeeldingen, audio en video niet kopiëren, opnieuw publiceren, reproduceren, uploaden, verzenden of op enigerlei wijze distribueren voor openbare of commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van mokeg. 

Intellectueel eigendom & handelsmerken

Sommige van de namen, logo’s en tekens op deze website zijn handelsmerken of handelsnamen die eigendom zijn van mokeg. Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud van de webiste (teksten, tekeningen, beelden, logo’s enz.) is auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik in de vorm van reproduceren, kopiëren, vertalen enz. is strikt verboden zonder vorafgaande schriftelijke toestemming van mokeg.  

Communicatie

Alle schriftelijke of digitale materialen die naar of via deze website worden verzonden, worden beschouwd als niet-vertrouwelijke informatie waarop geen eigendomsrecht rust. mokeg behoudt zich het recht voor om deze materialen te gebruiken zonder betaling of beperking in gebruik. Materialen verzonden aan mokeg worden beschouwd als ons eigendom bij ontvangst. 

Disclaimer

Deze website is gemaakt in overeenstemming met de Luxemburgse wetgeving. Deze website bevindt zich op een server in België en u gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden en uw gebruik van deze website onderworpen zijn aan de Luxemburgse wetgeving.

Uw gebruik van en het surfen op deze website is op eigen risico. mokeg garandeert niet dat de website vrij van fouten is of dat de beschikbaarheid van de website ononderbroken is. 

mokeg doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website actueel en nauwkeurig is, maar in geen enkel geval zal mokeg aansprakelijk zijn voor schade (met inbegrip van schade wegens winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van informatie) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de inhoud van deze website of van sites waaraan deze website gekoppeld is. 

Voor het gemak van de gebruiker bevat deze website links naar websites die eigendom zijn van derden. mokeg wijst elke verantwoordelijkheid af voor het gebruik of de goedkeuring van sites waarnaar deze website is gelinkt. 

Recht en juridictie

Elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website of de interpretatie van de Disclaimer wordt geregeld door de wetten van Luxemburg, met uitsluiting van de conflicten van wettelijke regels. Elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van deze site en dat niet in der minne kan worden geschikt, zal worden beslecht door de Luxemburgse rechtbanken. 

Updates

mokeg behoudt zich het eenzijdige recht voor om zijn Disclaimer en Privacybeleid op elk ogenblik bij te werken, te wijzigen, te veranderen en aan te passen. Al deze updates, aanpassingen, veranderingen en wijzigingen zijn bindend voor alle gebruikers en browsers van deze website en zullen hier worden geplaatst.