fbpx

Privacy & Data

Privacy beleid

Wij weten dat jouw privacy zeer belangrijk voor jou is. Of je nu een mokeg product koopt, of gewoon wat rondkijkt op onze webiste, wij willen dat je jou op je gemak voelt met ons privacybeleid. Daarom is het bescherman van persoonlijke informatie, zoals jouw naam, adres, emailadres of telefoonnummer van het grootste belang voor mokeg en waarderen wij jouw vertrouwen in onze relatie. 

Welke Informatie delen we en met wie?

Mokeg.com verhuurt of verkoopt geen klanteninformatie aan externe marketeers of aan iemand anders. Te allen tijde houden wij ons aan onze strikte normen voor het leveren van kwaliteitsproducten en  -diensten, het reageren op uw behoeften en het beschermen van mokeg klanteninformatie.

Onze technologie ondersteunt industrie-standaard encryptie. Wanner je jouw creditcardnummer in het bestelformulier invoert, wordt het gecodeerd (gescrambeld) over het internet verzonden en gedecodeerd wanneer het bij ons aankomt. Betalingen worden verwerkt via Stripe? Als je ons jouw telefoonnummer online medeelt, kan het zijn dat wij telefonisch contact opnemen met jou in verband met jouw bestelling. Wij nemen geen telefonisch contact met jou op over onze nieuwe producten of aanbiedingen. 

Welke soorten gegevens registreren wij en voor welke doeleinden?

Ja kan de mokeg website bezoeken en gebruiken zonder enige vorm van registratie en zonder enige persoonlijke gegevens te verstrekken. In sommige situaties kan mokeg jou echter om persoonlijke informatie vragen, zoals naam, bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres etc. om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

Op onze website zal je om dergelijke informatie gevraagd worden wanneer je: 

Contactformulieren en bepaalde websitefuncties gebruikt

Je aanmeldt voor nieuwsbrieven

Je registreert voor evenementen

Bestellingen plaatst

Voorts verzamelen wij niet-persoonlijke gegevens over jouw gebruik van onze website, met inbegrip van jouw IP-nummer, het type internetbrowser en besturingssysteem dat je gebruikt, het aantal bezoeken, de tijd die je op de site doorbrengt, de pagina’s die je bekijkt en het domein van de website waar je vandaan komt.

Wij gebruiken deze kennis om een beter inzicht te krijgen in de wensen van onze gebruikers en de aantrekkelijkheid en prestaties van onze website verder te ontwikkelen. De verzamelde gegevens kunnen openbaar worden gemaakt indien de wet dit vereist of in antwoord op een specifiek verzoek van een rechtshandhavingsinstantie. 

Cookies


Our website uses cookies. Cookies are small text files which are saved in a user’s internet browser or by the user’s internet browser on their computer system. When a user calls up a website, a cookie may be saved on the user’s operating system. This cookie contains a characteristic character string which allows the browser to be clearly identified when the website is called up again.

Cookies will be stored on your computer. You therefore have full control over the use of cookies. By choosing corresponding technical settings in your internet browser, you can be notified before the setting of cookies and you can decide whether to accept this setting in each individual case as well as prevent the storage of cookies and transmission of the data they contain. Cookies which have already been saved may be deleted at any time. We would, however, like to point out that this may prevent you from making full use of all the functions of this website.
Using the links below, you can find out how to manage cookies (or deactivate them, among other things) in major browsers:
Chrome Browser
Internet Explorer

Mozilla Firefox
Safari

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser van een gebruiker of door de internetbrowser van de gebruiker op zijn computersysteem. Wanneer een gebruiker een website oproept, kann een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een krakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kann worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. 

De cookies worden op jouw computer opgeslagen. Je hebt dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door het kiezen van overeenkomstige technische instellingen in jouw internetbrowser, kann je gewaarschuwd worden voor het plaatsen van cookies en kann je beslissen beslissen of je deze instellingen in elk afzonderlijk geval accepteerd, of dat je het opslaan van cookie en het verzenden van de gegevens die zij bevatten verhindert. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Wij wijzen je er echt op dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kann gebruiken.

Via de onderstaande links kann je te weten komen hoe je cookies kunt beheren (of uitschakelen etc.) in de belangrijkste browsers:

Chrome Browser
Internet Explorer

Mozilla Firefox
Safari

Technical necessary cookies

Insofar as no other information is given in the data protection declaration below we use only these technically necessary cookies to make our offering more user-friendly, effective and secure. Cookies also allow our systems to recognise your browser after a page change and to offer you services. Some functions of our website cannot be offered without the use of cookies. These services require the browser to be recognised again after a page change.

Processing is carried out on the basis of art. 6 (1) lit. f GDPR due to our largely justified interest in ensuring the optimal functionality of the website as well as a user-friendly and effective design of our range of services.
You have the right to veto this processing of your personal data according to art. 6 (1) lit. f GDPR, for reasons relating to your personal situation.

Technisch noodzakelijke cookies

Voor zover in onderstaande gegevensbeschermingsverklaring geen andere informatie wordt verstrekt, gebruiken wij alleen dezetechnisch noodzakelijke cookies om on saanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies stellen onze systemen ook in staat om jouw browser na een paginawijziging te herkennen en jou diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Voor deze diensten is het nodig dat de browser na een paginawijziging opnieuw wordt herkend. 

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 (1) lit. f GDPR vanwege ons gerechtvaardigd belang om een optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons dienstenaanbod te garanderen.

Je hebt het recht om jouw veto uit te spreken tegen deze verwerking van jouw persoonlijke gegevens volgens art. 6 (1) lit. f GDPR, om redenen die verband houden met jouw persoonlijke situatie.       

Contact mokeg

mokeg is ten allen tijde verplicht te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Als jij vragen hebt over ons Privacybeleid of jouw interacties met deze website, neem dan contact met ons op:

mokeg s.à.r.l.

Op der Haart 28
9999 Wemperhardt
Luxembourg

Telefoon: +352 661 726 561

E-mail: cheers@mokeg.com